Giáo dục

Xem xét việc tăng học phí và nhiều khoản phụ thu khác

Thực hiện xã hội hóa trong giáo dục là một chủ trương đúng đắn của ngành giáo dục, cử tri rất đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên thời gian qua, việc tăng học phí và nhiều khoản phụ thu khác để chi trả các khoản này đúng ra ngân sách phải đảm bảo như mua sắm, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất… mà bắt các bậc phụ huynh, học sinh phải đóng góp là chưa hợp lý. Cử tri rất băn khoăn, nhất là đối với hộ nghèo và cận nghèo sẽ không có điều kiện cho con đến trường. Đề nghị ngành chức năng kiến nghị xem xét lại chủ trương trên.

– UBND tỉnh trả lời: Về học phí: từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021, học phí tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 4-12-2015 của HĐND tỉnh. Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về mức thu học phí năm học 2021-2022, dự kiến giữ y như mức học phí năm học 2020-2021.

Về các khoản phụ thu khác: để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3-8-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, UBND tỉnh đã có Hướng dẫn số 5291/HD-UBND ngày 8-11-2018 về việc quản lý các nguồn tài trợ cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh để các cơ sở giáo dục thực hiện. Bên cạnh đó, vào đầu các năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có nhiều văn bản hướng dẫn, nhắc nhở cũng như tổ chức kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định này. Qua kiểm tra, chưa phát hiện các cơ sở giáo dục công lập có sai phạm đối với nội dung này.

BBT

Nguồn: baodongkhoi.vn

0 ( 0 bình chọn )

Sắc Màu Miền Tây

https://sacmaumientay.com
Cập nhật tin tức miền Tây

Có thể bạn quan tâm

Kết nối với chúng tôi

bài viết mới

Xem thêm