Giáo dục

Thông tri của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm học 2021-2022

BDK – Tỉnh ủy vừa ban hành Thông tri số 01-TT/TU về nhiệm vụ năm học 2021-2022. Theo đó, đề nghị các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng tư tưởng tiến công, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo.

Thực hiện có chiều sâu việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức quán triệt, học tập tài liệu sinh hoạt tư tưởng, giai đoạn 2021 – 2025 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, quyết liệt trong hành động, chống tư tưởng ngại khó trong một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2020; phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” bằng các hình thức thi đua cụ thể gắn với phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, phát huy hiệu quả Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”…

Tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo và dạy nghề. Huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

Được biết, năm học 2021- 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh cũng là năm triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới của lớp 2, lớp 6.

Phan Hân

Nguồn: baodongkhoi.vn

0 ( 0 bình chọn )

Sắc Màu Miền Tây

https://sacmaumientay.com
Cập nhật tin tức miền Tây

Có thể bạn quan tâm

Kết nối với chúng tôi

bài viết mới

Xem thêm