Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật này được thiết kế để thỏa thuận giữa chúng tôi và quý khách truy cập vào website SacMauMienTay.Com biết những chính sách được áp dụng về việc thu thập, sử dụng và lưu trữ Thông tin Cá nhân mà quý khách có thể cung cấp cho chúng tôi trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua trang web này. Xin hãy đọc Chính sách Bảo mật này trước khi sử dụng hoặc đăng ký thông tin trên website.

Chúng tôi là ai?

Xin thưa với quý vị, chúng tôi là đội ngũ những người con được sinh ra và lớn lên từ vùng đất Miền Tây sông nước. Nơi có những con người thân thiện, hiền lành và chất phát. Xuất thân từ những mảnh đất này nên có những cảm nhận và đồng cảm với nhau đã gắn kết chúng tôi lại và cùng nhau thiết kế, vận hành và phát triển hệ thống website này.

Địa chỉ website là: https://sacmaumientay.com.

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Khác truy cập có thể truy cập vào hầu hết các khu vực của website này mà không cần khai báo hay cung cấp bất kì thông tin gì về bản thân. Tuy nhiên, có một số dịch vụ tương tác của chúng tôi yêu cầu người truy cập tự nhận biết mình để kích hoạt chức năng tương tác. Trên trang web này, SacMauMienTay.Com có thể yêu cầu khách truy cập cung cấp một số Thông tin Cá nhân. Cụ thể như sau:

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi thông tin cá nhân của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Sau khi được quản trị viên kiểm tra và chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Thư viện

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Thông tin liên hệ

Tất cả thông tin quy khách liên hệ gởi về địa chỉ email: info.sacmaumientay@gmail.com

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp họ và tên, email, địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. 

Khi quý khách xem trang web này, SacMauMienTay.com có thể lưu trữ một số thông tin trên máy tính của quý khách dưới dạng của một tập tin cookie. Chúng tôi sử dụng cookies để lưu trữ thông tin mà chúng tôi có thể vận dụng để cải thiện nội dung và tốc độ tải trang web của mình và tùy chỉnh trang web phù hợp với sở thích của quý khách.

Chúng tôi xem xét các thiết lập trình duyệt của quý khách để phản ánh sự đồng ý, hoặc từ chối của quý khách, đối với các tập tin cookie được sử dụng trên website của chúng tôi. Trong trường hợp quý khách không mong muốn nhận các cookies, hoặc quý khách mong muốn nhận cảnh báo trước khi một cookie đang được sử dụng, quý khách có thể cập nhật các thiết lập của trình duyệt trên thanh cài đặt của trình duyệt quý khách đang dùng.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, nội dung bài viết, tên tác giả, nguồn copy, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách đã truy cập trang web khác đó.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Xin lưu ý rằng chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với các quy định bảo mật hoặc nội dung của các trang web khác đó, và trong mọi trường hợp.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận thì những bình luận này của quý khách sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra bình luận spam và để dễ dàng kiểm duyệt, chấp nhận bất kỳ bình luận nào sau này của quý khách.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Chúng tôi luôn giữ bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của quý khách. Chỉ cung cấp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

Chấp thuận của quý khách

Bằng việc sử dụng trang web này, quý khách đã chấp thuận tuân thủ các điều khoản của Chính sách Bảo mật này của chúng tôi. Bất cứ khi nào quý khách gửi thông tin qua website, quý khách đều đồng ý với việc thu thập, sử dụng thông tin cá nhân của quý khách theo Chính sách Bảo mật này.

Điều chỉnh

Chúng tôi có thể điều chỉnh, bổ sung, giảm bớt nội dung Chính sách Bảo mật này ở bất kỳ thời điểm nào nhằm phù hợp với sự phát triển, điều kiện vận hành của website. Quý khách nên theo dõi Chính sách Bảo mật thường xuyên để đồng ý và tuân thủ theo bất kỳ điều chỉnh mới (nếu có và nên định kỳ) tránh xảy ra những vấn đề không mong muốn khi truy cập trang web.

BQT Sắc Màu Miền Tây